Tygodnik DB2010

W OSK dokarmiają ptaki

 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, oprócz zabaw i atrakcji sportowych organizatorzy przygotowali m. in. prelekcje edukacyjne.

 

Dotyczyły zdrowego odżywiania się i ochrony zdrowia, a także zasad bezpieczeństwa w okresie zimowym i prawidłowego zachowania się podczas zagrożeń. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Warsztaty przyrodnicze zrealizowano przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych i dotyczyły dokarmiania ptaków zimą. Po zajęciach dzieci rozwiesiły przygotowane karmy dla ptaków. Karmy rozwieszane były też podczas edukacyjnej wycieczki do Książańskiego Parku Krajobrazowego, a zajęcia prowadzili członkowie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze. Wycieczkę poprzedzono warsztatami, podczas których dzieci sadziły drzewa liściaste, umieszczając nasiona w specjalnych doniczkach. Po wykiełkowaniu drzewka zostaną zasadzone na terenie osiedla.

Nie zabrakło gier i zabaw świetlicowych oraz rywalizacji sportowej. Rozegrano turniej tenisa stołowego oraz w bilardzie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się edukacyjne gry planszowe oraz multimedialne z projekcją na dużych ekranach. Z kolei na zajęciach plastycznych wykonywano prace na miejski konkurs plastyczny „Moje ulubione zwierzątko”.

(BAS)

 Ferie-dokarmianie

Uczestnicy zajęć zadbali o ptaki.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej