Tygodnik DB2010

Inwestycje w powiatowej oświacie w 2017 r.

 

Rok 2017 zakończył się dla jednostek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski, bardzo dobrze. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zgłosił prowadzone placówki do trzech rządowych programów: „Aktywna tablica”, „Za życiem” i „Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”, a łączna suma pozyskanych środków wyniosła 45 000 zł.

 

W ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono zestawy multimedialnych monitorów, tablic i projektorów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle. Dzięki programowi „Za życiem” będą realizowane dodatkowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowane przez najbliższe lata i prowadzone przez Powiatową Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną. W ofercie znajdują się zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, rehabilitacji na basenie i zajęcia ze specjalistami z poradni. W ramach programu ”Doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej” zakupiono nowy sprzęt do gabinetów pielęgniarskich w dwóch placówkach – Specjalnej Szkole Podstawowej w Nowym Siodle oraz w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju. Dodatkowo Ośrodek w Nowym Siodle otrzymał – doposażenie kuchni w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, laptopy, pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi z autyzmem.

Od początku roku dzieci potrzebujące wsparcia korzystają z nowoczesnej metody rozwoju uwagi słuchowej – metody Tomatisa czyli rozwijania uwagi słuchowej na różnych częstotliwościach. Metoda jest całkowicie bezpieczna a badania wskazują na jej dużą skuteczność.

Powiatowa Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna uruchomiła filię w Szczawnie- Zdroju gdzie znajdują się dwie nowoczesne pracownie: rehabilitacji i doznań sensorycznych. Poradnia od września ubiegłego roku pracuje metodą Warnkego – pozwalającą korygować problemy w nauce, problemy z czytaniem, czy pisaniem. W nowej ofercie poradni pojawiły się zajęcia z Biofeedback – metody terapii polegającej na dostarczaniu badanemu informacji o zmianie jego stanu fizjologicznego.

Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju wzbogacił się o nowoczesną salę komputerową i spedycyjną. Komputery sfinansował Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, a pracownia technika – spedytora została doposażona w ramach projektu „ Zawodowy Dolny Śląsk”.

W sumie inwestycje w oświacie zamknęły się kwotą ok. 300 000 zł.

(AB)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

SONY DSC

SONY DSC

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej