Tygodnik DB2010

Bezpłatne rowery elektryczne

Pierwszy dzień wiosny 2018 roku zapowiada się bardzo interesująco w Głuszycy i w Jedlinie- Zdroju. 21 marca w obu gminach rozpoczną funkcjonowanie bezpłatne wypożyczalnie rowerów elektrycznych.

 

– Wzorem Świeradowa-Zdroju, Głuszyca i Jedlina- Zdrój zakupią po 6 rowerów z napędem elektrycznym, z których bezpłatnie będą mogli korzystać mieszkańcy danej gminy – zapowiadają burmistrzowie Roman Głód i Leszek Orpel.

„Ograniczenie niskiej emisji i promowanie aktywnego trybu życia z wykorzystaniem rowerów elektrycznych” to główne założenia podpisanej deklaracji współpracy pomiędzy gminami: Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Świeradów-Zdrój. W uroczystym podpisaniu deklaracji udział wzięli: Roman Głód – burmistrz Głuszycy, Leszek Orpel – burmistrz Jedliny-Zdroju oraz Roland Marciniak – burmistrz Świeradowa-Zdroju. Współpraca pomiędzy gminami obejmować będzie: wdrożenie dla mieszkańców pilotażowego programu „Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych”; wymianę doświadczeń i promowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem rowerów elektrycznych; organizowanie corocznych spotkań użytkowników rowerów elektrycznych w każdej miejscowości; tworzenie wspólnych programów w celu zwiększenia dostępności mieszkańcom do rowerów elektrycznych; promowanie przedsięwzięć wpływających na aktywność fizyczną z wykorzystaniem rowerów elektrycznych; organizowanie wspólnych działań informacyjnych przedsięwzięcia z wykorzystaniem dostępnych kanałów medialnych.

Oprócz wypożyczalni powstaną także stacje do ładowania rowerów. Gminy zapowiadają, że będą dążyć do pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych przez mieszkańców.

Podpisana deklaracja ma charakter otwarty, a włodarze gmin – sygnatariuszy porozumienia zachęcają do współpracy także inne samorządy. To innowacyjny projekt. Warto zaznaczyć, że Gmina Świeradów-Zdrój jako pierwsza w Polsce uruchomiła w październiku 2017 r. bezpłatną wypożyczalnię rowerów elektrycznych dla swoich mieszkańców.

(SJ)

Od lewej: Roland Marciniak, Roman Głód i Leszek Orpel.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej