Tygodnik DB2010

Przeprowadzka OPS

 

W związku z remontem budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. J. Piłsudskiego 8, wydziały Ośrodka zostaną przeniesione do pomieszczeń przy ul. Świdnickiej 7 (budynek MZN) oraz do budynku dworca PKP (plac Dworcowy 1). Przeprowadzka OPS odbędzie się w dniach od 25 stycznia do 28 lutego 2018 r. Sprawy dotyczące realizacji świadczeń pomocy społecznej oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) będą załatwiane przy ul. Świdnickiej 7, natomiast sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+), karty dużej rodziny będą realizowane przy ul. Plac Dworcowy 1. Ponadto, przy Placu Dworcowym będzie mieścił się Dział Finansowo-Księgowy i Kadr oraz sekretariat Ośrodka, gdzie będzie przyjmowana korespondencja. Wypłata wszystkich świadczeń będzie realizowana w kasie, mieszczącej się w budynku dworca, plac Dworcowy 1. Numery telefonów pozostają bez zmian, jednakże mogą występować zakłócenia w pracy.

Na Placu Dworcowym 1 tymczasowo będzie miała siedzibę Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz będą tam przyjmować specjaliści, jednakże mogą pojawić się utrudnienia w pracy. Zakończył się już remont nowych pomieszczeń dla jadłodajni miejskiej. Będzie ona zlokalizowana w budynku pawilonu handlowego na Osiedlu Sudeckim. Pomieszczenie musi jeszcze zostać wyposażone w sprzęt. Obecnie wszystkie osoby, korzystające z dożywiania, otrzymują talon na żywność, który mogą zrealizować we wszystkich barach, działających na terenie miasta.

(ABP)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej