Tygodnik DB2010

Punkt nieodpłatnych porad prawnych

 

Od 18 stycznia świebodziczanie mogą korzystać z porad prawnych ramach rządowego programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt działać będzie dwa dni w tygodniu, w każdy czwartek i piątek, w godzinach od 15:00 do 19:00. Mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27  w Świebodzicach – pok. nr 9, I piętro.

 

Świebodziczanie będą mogli skorzystać z usług w bardzo szerokim zakresie, który obejmować będzie między innymi takie zagadnienia jak: prawo rodzinne (w tym m. in.  kwestie rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej); sprawy z zakresu prawa pracy; sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej; sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego; sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej; sprawy z zakresu prawa administracyjnego; sprawy z zakresu prawa karnego (w tym wykroczenia); sprawy z zakresu prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Katalog osób uprawnionych do skorzystania z pomocy w ramach punktu jest zamknięty, jednak trwają prace legislacyjne, by go znacznie rozszerzyć i objąć tym przywilejem także inne grupy. Obecnie z pomocy w ramach programu mogą skorzystać: młodzież do 26. roku życia; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej; osoby, które ukończyły 65. lat; osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatanci; weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną; kobiety w ciąży.

Udając się do prawnika warto zabrać ze sobą dowód osobisty oraz odpowiedni dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z usług punktu (np. decyzja o przyznaniu świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, legitymacja kombatanta/weterana, czy Karta Dużej Rodziny). Wszystkie osoby zainteresowane więcej informacji mogą uzyskać w czasie funkcjonowania punktu (w czwartek i piątek w godz. od 15:00 do 19:00) pod numerem telefonu: 74 645 63 07.

(ABP)

urzad miejski swiebodzice zeromskiego

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej