Tygodnik DB2010

Inwestycyjny budżet

Rada Gminy Stare Bogaczowice przyjęła uchwałę o budżecie gminy na rok 2018. Przewidziano dochody w wysokości 16 mln 599 tys. zł i wydatki w wysokości  22mln 797 tys.zł, różnica zostanie pokryta  nadwyżką z lat ubiegłych. – Wydatki zostaną przeznaczone m:in. na zadania: kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach – 2,680 mln. zł, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1,170 mln. zł, budowa 4 placów zabaw – 120 tys. zł, budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Cieszów, Struga i Chwaliszów – 3 mln. zł, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Strudze i w Nowych Bogaczowicach – 200 tys. zł, budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice i Chwaliszów  – 428 tys. zł, budowa alternatywnych źródeł zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej – 393 tys. zł – wylicza Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

miroslaw lech 1

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej