Tygodnik DB2010

Budżet jednogłośnie przyjęty

 

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2018. – Planowane dochody Gminy Głuszyca zostały zaplanowane na kwotę 45 586 320 zł, w tym: dochody bieżące 30 158 674 zł, dochody majątkowe 15 427 646 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 14 186 646 oraz dochody ze sprzedaży majątku 1 240 000 zł, subwencja ogólna 8 963 620 zł, dotacje celowe 8 635 318 zł. Ustalono, że wydatki Gminy Głuszyca wynosić będą 45 346 320 zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą kwotę 29 755 678 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone we wszystkich jednostkach gminnych 8 862 688 zł, dotacje z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych 1 805 500 zł. Wydatki na obsługę długu gminy wyniosą 442 000 zł. Wysokość wydatków inwestycyjnych wynosić będzie 15 590 642 zł – informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

(SJ)

 

Gluszyca_herb

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej