Tygodnik DB2010

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2018 rok

 

15 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. Dochody przekroczą 46 milionów 600 tys. zł, a wydatki powiatu ustalono na poziomie 52 milionów 600 tys. zł. Deficyt w wysokości 6 milionów złotych zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

 

-W budżecie 25 procent ogółu wydatków stanowią wydatki oświatowe, 16 procent – opieka społeczna, na walkę z bezrobociem przeznaczymy ponad 10 procent wydatków budżetu, a 18 procent to wydatki na administrację publiczną. Blisko 7 milionów złotych zaplanowaliśmy na kontynuację poprawy stanu infrastruktury drogowej i mostowej – mówią członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, którzy stawiają na rozwój infrastruktury drogowej i oświaty, bo celem zarządu jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu i podniesienie jakości oferowanych usług oświatowych i wychowawczych.

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski uważa, największy sukces Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i obecnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego to poprawa infrastruktury drogowej.

– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w tym zakresie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w przyszłym roku liczba wyremontowanych dróg ma przekroczyć 100 kilometrów, a liczba wyremontowanych obiektów mostowych wyniesie 12. Mieszkańcy nas chwalą i widzą te zmiany – mówi Krzysztof Kwiatkowski. – Za niespełna rok będą wybory i to ludzie zadecydują, czy dobrze sprawowaliśmy władzę. Nie mamy się czego wstydzić, dlatego z podniesioną głową staniem do przyszłorocznych wyborów.

(AB)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 zarzad powiatu

– Naszym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu i podniesienie jakości oferowanych usług oświatowych i wychowawczych – mówią członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej