Tygodnik DB2010

ZUS i PWSZ – wspólnie o E-usługach w administracji publicznej

Pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Wojewody Dolnośląskiego oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową „E-usługi w administracji publicznej”.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza dwa kolejne instrumenty e-usług, tj. e-Składkę od 1 stycznia 2018 r. oraz e-ZLA, gdzie od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą funkcjonowały tylko w formie elektronicznej. Zainicjowało to zorganizowanie konferencji naukowej w ramach współpracy między wałbrzyskim oddziałem ZUS, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Podczas konferencji referaty dotyczące e-usług wygłosili m.in. przedstawiciele środowiska naukowego z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Uczestnicy konferencji podjęli się również oceny standardów usług elektronicznych oferowanych przez administrację publiczną w Polsce. Konferencja była więc też miejscem wymiany doświadczeń i poglądów między przedstawicielami świata nauki, administracji publicznej, gospodarki oraz III sektora, gdzie w panelu dyskusyjnym wzięli udział: przedstawiciel administracji państwowej, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, przedstawiciel organizacji pozarządowych – prezes Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej oraz przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Magdalena Walter

aula PWSZ

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej