Tygodnik DB2010

Lepszy standard drogi

Kolejna droga w Gminie Czarny Bór została wyremontowana. Przebudowy doczekała się droga gminna w Witkowie (działka nr 326). Zadanie to Gmina Czarny Bór wykonała ze środków własnych, jego koszt wyniósł 63 000,12 zł brutto, a wykonawcą remontu była firma Usługi Remontowo-Budowlane Mateusz Kapuła z Jaczkowa. Choć wyremontowana droga to odcinek ok. 80 m to cieszy fakt, ze jej standard został podniesiony z drogi gruntowej do drogi utwardzonej kostką betonową, a realizacja tego zadania jest kontynuacją remontu drogi gminnej w tej miejscowości, która również została utwardzono kostką betonową w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (całość zadania wyniosła 194 228,46 zł brutto, z czego 163 991,05 zł brutto pochodzi ze wspomnianej dotacji).

(RED)

droga witkow

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej