Tygodnik DB2010

Gminne inwestycje drogowe

Dobre planowanie budżetu oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych pozytywnie wpływa na systematyczną realizację inwestycji drogowych w Gminie Walim.

 

Blisko ćwierć miliona złotych kosztował zakończony remont ulic Piastowskiej i Sowiej w Walimiu. Inwestycja polegał na wykonaniu nowej podbudowy, ułożeniu krawężników oraz położeniu masy bitumicznej na ok 230 metrach bieżących ul. Piastowskiej oraz na ok 70 metrach bieżących ul. Sowiej. Zadanie to w całości sfinansowane zostało z gminnego budżetu.

Gmina Walim zakończyła także niezwykle ważną inwestycję drogową, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, korzystających z ulicy Długiej w Walimiu oraz z ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach. Zadanie na łączną wartość 144 857,73 zł, zrealizowane zostało we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, które współfinansowało tą inwestycję kwotą ok. 20 tys. zł.

W trosce o mieszkańców i turystów nas odwiedzających, do końca bieżącego roku gmina Walim wybuduje jeszcze dwa chodniki, tym razem przy drodze wojewódzkiej 383 w Jugowicach oraz w Walimiu. Przy ul. Głównej w Jugowicach zostanie utwardzone pobocze kostką granitową i na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 66 543,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 13 309,00 zł z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drugim newralgicznym miejscem, głownie ze względu na wzmożony ruch pieszy i samochodowy,  przy którym powstaje chodnik jest ul. Wyszyńskiego w Walimiu. Za kwotę 133 179,00 zł, przy dofinansowaniu z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w wysokości 26.636,00 zł wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej.

(RED)

chodnik2m

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej