Tygodnik DB2010

Dzień Białej Laski w Głuszycy

 

Członkowie głuszyckiego koła Polskiego Związku Niewidomych oraz przyjaciele i sympatycy koła przybyli do świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

 

Wiceprezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PZN i zarazem Przewodnicząca Zarządu głuszyckiego koła Bogumiła Kochanek wręczyła burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc dla koła. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZN Roman Głód został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

Bogumiła Kochanek przekazała także Certyfikat Wdzięczności Polskiego Związku Niewidomych dla Beaty Żołnieruk z podziękowaniami za życzliwość, wsparcie i pomoc okazaną osobom niewidzącym i słabo widzącym. Legitymacje Członka Nadzwyczajnego Polskiego Związku Niewidomych wraz z podziękowaniami za wspieranie działań podejmowanych na rzecz głuszyckiego środowiska osób niewidzących i niedowidzących otrzymały: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek, dyrektor Centrum Kultury-MBP w Głuszycy Monika Kulus, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy Renata Sokołowska oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu Jolanta Cyran. W czasie spotkania można było usłyszeć wiele pokrzepiających słów i podziękowań dla osób i instytucji współpracujących i wpierających działalność głuszyckiego koła.

Odznaki Przyjaciela Niewidomych Bogumiła Kochanek przekazała: Mirosławowi Makowskiemu z głuszyckiego optyka, Ilonie Zalejskiej i Wojciechowi Głodkowi z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Violetcie Jeśniak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, emerytom i seniorom z Jedliny-Zdroju oraz Sabinie Jelewskiej z Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

O muzyczną oprawę wydarzenia zadbali: zespół składający się z uczniów wałbrzyskiego „Energetyka” oraz Krzysztof Janas- członek PZN Świdnica.

Prowadząca uroczystość Bogumiła Kochanek przekazała podziękowania dla burmistrza Głuszycy Romana Głoda, burmistrza Jedliny- Zdroju Leszka Orpla i Beaty Żołnieruk za pomoc w zorganizowaniu spotkania i ufundowanie poczęstunku dla przybyłych na uroczystość. Podziękowania otrzymał także Grzegorz Czepil z Jadła w Głuszycy.

(SJ)

 dzien bialej laski

Osoby wspierające niewidomych otrzymały wyróżnienia i podziękowania z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej