Tygodnik DB2010

Zabezpieczyli mury

 

Dobiegły końca kolejne prace budowlane przy jednej z największych atrakcji turystycznych naszego regionu, czyli zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. To niezwykle trudne zadanie polegało gównie na zabezpieczeniu konstrukcji zabytkowych murów zamku górnego, w tym uzupełnieniu i przemurowaniu wyrwy powstałej na przestrzeni lat. Do jego realizacji, ze względu na bardzo utrudniony dostęp do ubytku w strukturze muru oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, wykonano niecodzienną konstrukcję, ułatwiającą dojście do remontowanego odcinka muru oraz transport materiałów budowlanych. Przy dofinansowaniu z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 “Ochrona zabytków” w wysokości 40.000,00 zł, udało się zrealizować zadanie na łączną wartość 98 505,03 zł brutto.

(RED)

grodno mury

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej