Tygodnik DB2010

Powiat dofinansował sztandar

 

1 grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu miała miejsce uroczystość nadania nowego sztandaru.

 

W wyniku reformy systemu oświaty, uchwałą Rady Gminy Walim, dotychczasowy Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu z dniem 1 września 2017 r. przekształcony został w Publiczną Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Walimiu. Tym samym poprzedni, zakupiony w 2010 roku sztandar, stał się nieaktualny i przestał towarzyszyć ważnym wydarzeniom w życiu szkoły i lokalnego środowiska. Sztandar jest dla społeczności szkolnej niezwykle ważnym elementem. Jest bowiem symbolem Polski, narodu i małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Dzięki staraniom Rady Rodziców i społeczności szkolnej, przy wsparciu wielu darczyńców, w tym Powiatu Wałbrzyskiego, udało się zakupić nowy sztandar.

Na początku uroczystości wicedyrektor Greta Piasecka – Gajdzis przybliżyła zebranym gościom i uczniom historię szkoły, a następnie Rada Rodziców przekazała nowy sztandar na ręce dyrektor szkoły Małgorzaty Jarczok, która z kolei uroczyście złożyła go na ręce szkolnej społeczności. Nowy sztandar został poświęcony przez księdza proboszcza Janusza Krzeszowca. Obecny na uroczystości wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski pogratulował dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom nowego sztandaru podkreślając, jak ważnym symbolem w historii państwa Polskiego był i jest sztandar Na koniec ceremonii młodzież szkolna zaprezentowała wspaniały program artystyczny.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

nowy szatndar sp walim

Na uroczystości przekazania nowego sztandaru walimskiej szkole powiat reprezentował wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej