Tygodnik DB2010

Nowy wóz dla strażaków

 

3 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego wozu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach.

 

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Starych Bogaczowicach, wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech wspólnie ze Starostą Powiatu Wałbrzyskiego Jackiem Cichurą oraz Prezesem ZOP OSP Bogdanem Stochajem, przekazali wóz na ręce reprezentantów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowy wóz to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, którego wyposażenie składa się ze sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń, tj. zestaw do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych miejscach. Wyposażony też jest w rozsiewacz do sorbentu, w zestaw do oznakowania terenu skażonego oraz w pompę szybkiego natarcia. Zamontowany jest też maszt oświetleniowy i wyciągarka. Pojazd będzie systematycznie doposażony w inny sprzęt.

Zakup w kwocie 259 tys. zł.   sfinansowany został przez Gminę Stare Bogaczowice, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Nadleśnictwo Wałbrzych. W ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska” kwotę 20 000 zł. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

(IL)

 nowy woz straacki bogaczowice

Uroczyste przekazanie nowego wozu OSP Stare Bogaczowice.

Tags: , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej