Tygodnik DB2010

Pompy ciepła w gminie

 

Umowa na kolejną z czterech termomodernizacji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór” została podpisana czarnoborskim urzędzie gminy. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku GOK w Witkowie, a zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropów (wraz z wykonaniem elewacji, której kolor został ustalony i wybrany po konsultacji z sołtysem, radą sołecką oraz radnymi gminy), wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji cieplnej wody użytkowej oraz wymianę źródeł ciepła na pompę ciepła z odwiertami gruntowymi wraz z budową instalacji c.w.u., a także montaż paneli fotowoltaicznych. Wartość umowy to 1 284 098,27 zł brutto. Przypomnijmy, że na realizację tego zadania oraz termomodernizację budynków szkolnych przy ul. Sportowej 44, przedszkola w Czarnym Borze i budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 110 153,07 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ZIT RPO WD 2014-2010 i jest to najwyższe dofinansowanie dla projektu złożonego w konkursie. Zakończenie prac przy budynku ośrodka kultury w Witkowie planowane jest na maj 2018 r. Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawców termomodernizacji budynków przedszkola oraz budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22.

(RED)

czarny bor pompy umowa

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej