Tygodnik DB2010

Alkohol nie dla nieletnich

 

Gmina Głuszyca bierze udział w kampanii społecznej adresowanej do sprzedawców napojów alkoholowych, a dotyczącej zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie.

 

W ramach kampanii opracowane zostały materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem jest zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

– Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową www.maszwplyw.org. Każdy punkt sprzedaży alkoholu, który zadeklaruje gotowość włączenia się do tej sieci, otrzyma specjalny Certyfikat. Nazwy i adresy punktów mogą być zamieszczone na specjalnie przygotowanej interaktywnej mapie internetowej. Głównym celem projektu jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. Cel ten realizowany jest przez promowanie przepisów prawa dotyczących  zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim oraz prawa sprzedawców do żądania dokumentów potwierdzających pełnoletniość. Zapraszamy do wspólnego działania. Przestrzeganie obowiązującego prawa i ograniczenie dostępności napojów alkoholowych osobom nieletnim niech będzie wyrazem troski o zdrowie i bezpieczną przyszłość młodego pokolenia apelują organizatorzy akcji w Gminie Głuszyca.

(SJ)

alkohol

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej