Tygodnik DB2010

Krokusowy happening

W Boguszowie-Gorcach odbył się happening związany z profilaktyką antyalkoholową, zainicjowany przez przewodniczącą rady miejskiej Sylwię Dąbrowską, zrealizowamy przez Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyły się warsztaty z policjantami, a na trawniku przed szybem Witold zasadzono krokusy symbolizujące życie w trzeźwości. W prace ogrodnicze, pod kierunkiem Katarzyny Prokop – architekta zieleni, z zaangażowali się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6. W sadzeniu 3000 krokusów młodzież wspierali  radni, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz policjanci.

(RED)

Krokusowy HAPPENING

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej