Tygodnik DB2010

ZUS podsumował mijający rok

 Oddział ZUS w Wałbrzychu na drugim miejscu w kraju pod względem ilości wydanych decyzji emerytalnych, zmiana zasad rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 roku to tematy, o których mówiła Beata Dyko – Dyrektor wałbrzyskiego Oddziału ZUS na spotkaniu w ZUS 23 listopada.

Wałbrzyszanie chcą przechodzić na świadczenia emerytalne. Od momentu wejścia w życie ustawy dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego do wałbrzyskiego Oddziału ZUS wpłynęło już blisko 15000 wniosków emerytalnych. Wałbrzyski ZUS bardzo dobrze poradził sobie z zadaniami związanymi z obniżeniem wieku emerytalnego. Pod względem ilości wydanych decyzji emerytalnych Oddział ZUS w Wałbrzychu zajmuje drugie miejsce w kraju. Wnioski emerytalne częściej składają panie – to 59 % ogółu wniosków.

Kolejnym realizowanym w ZUS zadaniem jest kampania informacyjna dotycząca e-Składki. Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą przekazywali wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku ZUS wysyła listem poleconym. Przedsiębiorcy mogą również sprawdzić swój numer rachunku w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego, dostępnej na stronie http://www.zus.pl/eskladka.

Dyrektor Oddziału powiedziała też o współpracy z uczelniami, o kolejnej edycji ,,Lekcji z ZUS” w szkołach ponadgimnazjalnych oraz o konferencji naukowej ,,E-usługi w administracji publicznej”, którą już 12 grudnia 2017 br. wałbrzyski ZUS organizuje wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu.

Magdalena Walter

 kowalska dyko

Iwona Kowalska – regionalny rzecznik prasowy ZUS i Beata Dyko – dyrektor wałbrzyskiego Oddziału ZUS (z prawej).

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej