Tygodnik DB2010

Test z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

Blisko 900 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania wałbrzyskiego Oddziału ZUS sprawdziło swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych w pierwszym etapie olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

 

W trakcie czterech lekcji, jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu edukacyjnego ,,Lekcje z ZUS”, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowywali się do olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Pierwszy etap zmagań – etap szkolny rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 10.00 jednocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć udziału w tym projekcie. Uczniowie z dziewiętnastu szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania wałbrzyskiego Oddziału ZUS rozwiązywali test składający się z dwudziestu pytań.

Po tym etapie konkursu w szkołach zostaną wyłonione  trzyosobowe zespoły, które będą reprezentowały szkołę w kolejnym – wojewódzkim etapie konkursu. Będą to uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie z testem i zdobyli największą liczbę punktów. W ogólnopolskim finale Olimpiady na uczniów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz punkty i indeksy na wybrane uczelnie w kraju.

Magdalena Walter

 Uczniowie z Zespołu Szkol Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu

Uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu podczas testu z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej