Tygodnik DB2010

PWSZ Wałbrzych płaci za praktyki

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. Angelusa Silesia w Wałbrzychu rozpoczęło rekrutację do trzeciej części projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do tej pory projektem objętych zostało 68 studentów, a alokacja środków wyniosła 1 144 470, 60 zł. Trzeci nabór skierowany został do studentów studiów pierwszego stopnia kierunków o profilu praktycznym: kosmetologia (II i III rok)  i pedagogika (II rok) oraz studentów kierunków drugiego stopnia, tj. administracja i logistyka, którzy zrealizowali pierwszy etap praktyki kursowej, ujętej w programie kształcenia. W tym naborze przewidziano miejsce dla 40 studentów. Studenci, którzy wezmą udział w programie otrzymują za każdy zrealizowany miesiąc praktyki (łącznie 5 miesięcy) stypendium w wysokości 2 300 zł, zatem w całym okresie realizacji projektu daje to kwotę 11 500 zł.

Oprócz rekrutacji studentów wałbrzyska uczelnia szuka także firm, które chciałyby wziąć udział w projekcie i przyjąć studentów na praktykę. Opiekun zakładowy w firmie, która zakwalifikuje się do udziału w „Programie praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” za każdego studenta przyjętego na praktykę otrzyma 1000 zł brutto miesięcznie przez okres trzech miesięcy praktyki pilotażowej.  Rekrutacja do Projektu (III nabór) trwa do 8 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje o naborze firm można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PWSZ www.bip.pwsz.com.pl w zakładce „Ogłoszenia” lub u mgr Mirosławy Nikodemskiej, koordynatora ds. praktyk studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 27, tel. 74 641 92 34, mnikodemska@pwsz.com.pl).

(ESZ)

pwsz_walbrzych_logo

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej