Tygodnik DB2010

Podatkowa prawda

– W związku z nieprawdziwą informacją, która pojawiła się w jednym z portali społecznościowych na temat podwyżek stawek podatkowych w Gminie Szczawno Zdrój informujemy, że Rada Miejska Szczawna-Zdroju uchwalała maksymalne stawki podatku ogłaszane corocznie przez Ministra Finansów. W obecnej kadencji: na rok podatkowy 2015 Rada Miejska Szczawna-Zdroju nie uchwaliła nowych stawek podatkowych, obowiązywały więc maksymalne z 2014 roku; stawki podatkowe na rok 2016 zostały obniżone w stosunku do roku 2015 o 1,2% z powodu deflacji; a na rok 2017 stawki podatkowe uległy ponownej obniżce w stosunku do roku 2016 o 0,9% z powodu deflacji. Bezpodstawnym jest więc wprowadzanie w błąd mieszkańców i podatników. Podwyżki uchwalone na rok podatkowy 2018 to, podobnie jak w latach ubiegłych, zastosowanie maksymalnych stawek zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów (z dnia 9 sierpnia 2017 r.) – wyjaśnia Karolina Tomza z Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju.

(RED)

flag-szczawno-zdroj

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej