Tygodnik DB2010

W szkole będzie cieplej

Gmina Stare Bogaczowice podpisała umowę z wykonawcami robót budowlanych na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczną budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach” działającymi, jako konsorcjum:  c2 Investment Sp. z o.o.– LIDER konsorcjum, ALSAN Spedycja i Transport – PARTNER konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MABOR”, PARTNER konsorcjum. Planowany termin zakończenia prac: 31 lipca 2018 r. Wartość kontraktu to 2 599 000,00 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(IL)

szkola termo1

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej