Tygodnik DB2010

Sprawniejsza OSP

 

Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bogaczowice dotarł lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego wyposażenie składa się ze sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń, tj. zestawu do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych miejscach. Wyposażony też jest w rozsiewacz do sorbentu ora z w zestaw do oznakowania terenu skażonego oraz w pompę szybkiego natarcia. Zamontowany jest też maszt oświetleniowy i wyciągarka. Pojazd będzie systematycznie doposażony w inny sprzęt. Zakup w kwocie 259 tys. zł. sfinansowany został przez Gminę Stare Bogaczowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Nadleśnictwo Wałbrzych.

(IL)

nowy samochod OSP

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej