Tygodnik DB2010

Piękny jubileusz

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju świętował swoje 70. urodziny. Do tego pięknego jubileuszu szkoła przygotowywała się ponad rok.

 

Obchody 70-lecia rozpoczęły się w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju. Mszę w intencji Szkoły prowadził ksiądz infułat Józef Strugarek, a koncelebrował ks. Zbigniew Kulesza z parafii w Miłkowie – uczący w Zespole Szkół religii w latach 90. oraz ks. Adam Makiel z parafii w Głuszycy – absolwent Zespołu Szkół z roku 2007. Mszę koncelebrowali także wikariusze posługujący aktualnie w szczawieńskiej parafii. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar Zespołu Szkół ufundowany przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. Piękną oprawą muzyczną nabożeństwa był występ orkiestry dętej złożonej z byłych i obecnych uczniów „Ceramika”.

Po nabożeństwie w sali głównej Teatru Zdrojowego odbyła się część oficjalna i część artystyczna uroczystości, którą poprowadziła długoletnia nauczycielka „Ceramika” Iwona Czech. Program oficjalny rozpoczęty został przez wprowadzenie pocztów sztandarowych gospodarzy oraz szkół zaprzyjaźnionych – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach. Po odegraniu przez orkiestrę dętą hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek, która w krótkim zarysie przedstawiła historię placówki oraz przywitała gości, nauczycieli, rodziców, uczniów, sponsorów a także media. Minutą ciszy upamiętniono nauczycieli i pracowników szkoły, których już nie ma wśród nas. Dyrektor Jolanta Ozimek szczególnie serdecznie powitała absolwentów, a wśród nich światowej sławy tenora Wiesława Ochmana oraz tenora młodego pokolenia Wojciecha Sokolnickiego wraz z małżonką, sopranistką Agnieszką Sokolnicką.

Ważną i doniosłą chwilą podczas uroczystości było nadanie odznak czterem emerytowanym nauczycielom Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 26 października 2017 roku przyznano: Tadeuszowi Wlaźlakowi – Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Janinie Malinowskiej – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Eugeniuszowi Leciowi – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz Zenonowi Mielczarkowi – Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Sylwetki wyróżnionych przestawione zostały w formie laudacji, a wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, po okolicznościowym wystąpieniu dokonał aktu odznaczenia. Burmistrz Szczawna-Zdroju, Marek Fedoruk oprócz listu gratulacyjnego i miłych, budujących słów pod adresem „Ceramika”, przekazał szkole prezent w postaci urządzenia wielofunkcyjnego o dużej wartości.

Część artystyczną stanowiła m.in. prezentacja multimedialna przedstawiająca historię i dokonania szkoły. Wielką niespodzianką dla gości zjazdu był występ Wojciecha Sokolnickiego z okazji 70-lecia szkoły. To prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich, którzy mieli przyjemność słuchać pięknego mini koncertu. Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez młodego tenora był duet Wojciecha z jego małżonką, Agnieszką Sokolnicką – sopranistką. Razem zaśpiewali m.in. piosenkę pt. Hallelujah, koncertowo wykonali utwór Ave Maria Michała Lorenca.

Po wspólnym obiedzie w Domu Zdrojowym, dalsza część zjazdu przeniosła się do szkoły, gdzie przed wejściem głównym dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 70 lat Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. W odsłonięciu tablicy uczestniczyła Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Wizyta pani minister zaowocowała też cennym prezentem dla szkoły w postaci tablicy multimedialnej. Minister Anna Zalewska zwiedziła szkołę w towarzystwie dyrektor Jolanty Ozimek, wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz młodzieży. Każde pomieszczenie w szkole miało tego dnia swoje specjalne przeznaczenie. W czterech salach odbyło się spotkanie z wychowawcami poszczególnych roczników, od najstarszych do najmłodszych. W czterech innych salach zorganizowano kawiarenki z cateringiem, ciastem, kawą, herbatą, napojami, aby goście mogli w komfortowych warunkach cieszyć się spotkaniem po latach.

(RED)

zalewska jubileusz ceramika 

W uroczystościach 70-lecia Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju uczestniczyła minister Anna Zalewska.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej