Tygodnik DB2010

Porozumienie w regionie

 

4 listopada doszło do zjednoczenia Polski Razem, Republikanów, Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, środowisk wolnościowych i samorządowych. Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił nazwę swej nowej partii, która brzmi: Porozumienie.

 

Podczas przemówienia Jarosław Gowin odniósł się do wielu kwestii programowych, jak również do współpracy z wolnościowcami.

– Jesteście potrzebni nie na marginesach polityki, ale w samym jej centrum. Warunkiem i podstawą wszelkiej wolności jest wolność gospodarcza. Prywatna własność jako gwarancja bezpieczeństwa rodzin. Sprawiedliwe, możliwie niewysokie podatki. Wolność od arbitralnych ingerencji biurokracji. Jasne, przejrzyste, stabilne prawo. Sprawne sądy. Oparta na równych szansach konkurencja – wyliczył wicepremier.

Wśród uczestników konwencji była Beata Żołnieruk – liderka Porozumienia w regionie wałbrzyskim.

– Nowa partia, to projekt skierowany na konsolidację środowisk, które łączą wspólne cele. Tymi celami są: wolny rynek, niskie podatki, walka z biurokracją i z inflacja prawa. To co najbardziej zbliżyło mnie do tego nowego projektu, to uświadomienie sobie, że samo formułowanie celów nie wystarczy. Dobry polityk, to skuteczny polityk. Trzeba mieć zdolność osiągania i realizacji celów. Bez względu na to, co sądzą o tym inni wierzę, że drogą do porozumienia na wielu płaszczyznach – a zwłaszcza na płaszczyźnie zwanej gospodarką – jest zawsze dialog. Inni niech się koncentrują na tym co ich różni i dzieli. A my podążajmy do przodu, tworząc zespół, który będzie się wzajemnie inspirował i wspierał. Nie boję się wyzwań! Jestem głęboko przekonana, że – łącząc się – szybciej rozwiążemy złożone problemy i o wiele mocniej przyczynimy się do budowy gospodarki wolnorynkowej, niż ci, którzy za jedyny cel obrali sobie kłótnie i walkę o to kto ma rację. Jestem byłym samorządowcem, ale przede wszystkim jestem przedsiębiorcą i wiem, że jeżeli dzisiaj w celu ułatwieniu naszej pracy, uda nam się wprowadzić w życie choćby jeden postulat, to będzie to jeden szczebel do góry w drodze do realizacji naszego programu – podkreśla Beata Żołnieruk.

(RED)

gowin zolnieruk

Beata Żołnieruk z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej