Tygodnik DB2010

Porządkowanie rzeki

Gmina Stare Bogaczowice zawarła porozumienie z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie współfinansowania czyszczenia koryta rzeki Strzegomki w Starych Bogaczowicach. W ramach prac zostaną usunięte samosiejki drzew i krzewów oraz wyrównane zostanie koryto rzeki. Do końca listopada zostanie oczyszczony 700-metrowy odcinek rzeki, od pawilonów do mostu „wałbrzyskiego”, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie wsi.

(WŚ)

rzeka bogaczowice

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej