Tygodnik DB2010

Współpraca się opłaca

 

Zakończyła się budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starym Lesieńcu w Boguszowie – Gorcach. Inwestycja kosztowała 164 900 zł i w całości sfinansowana została ze środków własnych Powiatu Wałbrzyskiego.

 

– Dzięki dobrej współpracy z włodarzami Gminy Boguszów – Gorce, którzy podjęli decyzję o dofinansowaniu kwotą 150 000 zł remontu drogi powiatowej 3397D w dzielnicy Kuźnice, powstały oszczędności, które wykorzystaliśmy jako wkład własny do remontu 571 metrów bieżących chodnika w Starym Lesieńcu – mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. – Na remontowanym odcinku wykonana została opaska/stopnica, a nowy chodnik przyczyni się zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych.

O remonty i inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie Gminy Boguszów – Gorce zabiegają wspólnie, pochodzący z tego okręgu wyborczego członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego: starosta Jacek Cichura, Mirosław Potapowicz oraz radny Krzysztof Krajewski.

– Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg jest dla nas sprawą priorytetową – zaznaczają. – Potrzeby są znacznie większe niż możliwości, ale staramy się systematycznie remontować infrastrukturę drogową powiatu. To ważne dla rozwoju turystyki, gospodarki i atrakcyjności obszarów powiatu wałbrzyskiego.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 potapowicz cichura chodnik stary lesieniec

Mirosław Potapowicz i Jacek Cichura podczas kontroli nowego chodnika w Starym Lesieńcu.

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej