Tygodnik DB2010

Góra matematyki

W Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy od 1 września 2017 r. realizowany jest projekt edukacyjny „Góra matematyki”. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w ramach programu grantowego mPotęga.

 

Celem projektu „Góra matematyki” jest uświadomienie uczniom i rodzicom, że matematyka jest ważna w życiu codziennym, uczy precyzyjnego myślenia, czyni ludzi bystrzejszymi, wykształca umiejętność myślenia abstrakcyjnego, uczy myśleć krytycznie i sprawnie. Ideą projektu było porównanie matematyki do gór. Jest ona wspinaniem się na poszczególne pasma – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Trzeba dobrze opanować wcześniejsze działy z etapu edukacyjnego I i II (posiąść i zrozumieć podstawy matematyki), by ruszyć bez obawy w dalszą wędrówkę. Projekt rozpoczął się od kształtowania umiejętności wyszukiwania danych i korzystania z informacji w praktyce z wykorzystaniem TIK, posługiwania się mapą i skalą. Dzieci, pracując w grupach, stworzyły mapę turystycznych zagadek matematycznych, która zostanie przetestowana podczas rajdów pieszych z grą terenową. Młodzi matematycy rozwijali również umysł i logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, sudoku, układanie tangramów, „systemów” oraz uczyli się strategicznego myślenia i samodzielności w podejmowaniu decyzji poprzez gry w szachy i warcaby. We wrześniu odbyły się już  4 godziny zajęć rozwijających umiejętności matematyczne. Wzięło w nich udział ponad 40 uczniów kl. IV-VII.

Kwotę 5000 zł pozyskaną z Fundacji mBanku przeznaczono dotychczas na zakup pomocy dydaktycznych, tj. 10 gier „Domino ułamkowe”, zestaw 8 brył rozkładanych, zestaw LITR do porównywania objętości, tablicę magnetyczną, demonstracyjną „Liczby w kolorach / ułamki z 3 rodzajami jednostek”, a także zakup 13 map turystycznych oraz laptopa. Z funduszy organizowane są zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, rajdy piesze z poczęstunkiem, wyjazd do Explora Parku. Na zakończenie projektu planowany jest Matematyczny Turniej Wiedzy o regionie.

– W naszej szkole konsekwentnie kładziemy duży nacisk na dobre opanowanie podstaw matematyki, będących bazą wypadową do ataku na inne umiejętności i wiedzę. Poprzez organizację dla dzieci, ich rodzin i społeczności głuszyckiej rajdów pieszych z edukacyjną grą terenową, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, chcemy również promować dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze Głuszycy, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia – dodaje Anna Chmielewska, koordynator projektu, nauczyciel matematyki w SP nr 3.

(SP3)

 Gora matematyki w Trojce

Uczestnicy projektu „Góra matematyki”.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej