Tygodnik DB2010

Nabór wniosków na projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zgrupowań i partnerstw MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), które planują realizację swoich projektów na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

NA CO?
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na:
 wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług
 dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

KIEDY?
Termin składania wniosków od 1 września 2017 r.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Więcej informacji, m. in. ogłoszenie o konkursie i jego regulamin, znajdziesz na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

Kontakt w sprawie konkursu:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych
Tel. 74 84 74 150, faks. 74 84 74 151
ipaw@ipaw.walbrzych.eu

fundusze unijne strona

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej