Tygodnik DB2010

Wspólna inwestycja

4 października w Czarnym Borze odbyło się uroczyste rozpoczęcie inwestycji „Przebudowa ulic XXX Lecia PRL (obecnie Główna) i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 oraz droga gminną dz. 406 do skrzyżowania z droga powiatową 3367D)”.

 

Inwestycja ta prowadzona jest wspólnie przez Powiat Wałbrzyski oraz gminę Czarny Bór i ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do usług publicznych i miejsc pracy przez przebudowę ok 1518 mb drogi powiatowej oraz ok 148 m drogi gminnej. Całkowita wartość zadania to prawie 4,3 mln. zł., w tym po ok. 800 tys. zł wkładu własnego włożyli partnerzy: Powiat Wałbrzyski oraz gmina Czarny Bór. Pozostała część współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W trakcie uroczystości wójt gminy Adam Górecki złożył na ręce wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego i Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Stanisława Janora, a także przedstawicieli wykonawcy robót, pamiątkowe tabliczki z rozpoczęcia inwestycji.

O realizację tej inwestycji w Powiecie Wałbrzyskim aktywnie zabiegał radny powiatowy z terenu gminy –Stanisław Janor.

– Bardzo się cieszę z rozpoczęcia robót, bo po raz kolejny udaje nam się spełniać oczekiwania mieszkańców, którzy wielokrotnie zgłaszali mi potrzebę modernizacji tej drogi. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i podniesie jakość podróżowania przez centrum gminy – powiedział Stanisław Janor.

(GŁ)

 Czarny Bor droga

Od lewej: wójt Adam Górecki, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski i członek zarządu powiatu Stanisław Janor.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej