Tygodnik DB2010

Dobre pomysły zmieniają nasz świat

W sali konferenecyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2A odbyła się uroczysta inaugracja VIII edycji Funduszu Toyoty 2018. Nabór wniosków trwa do 1 grudnia 2017 r.

 

Podczas spotkania Piotr Sandomierski – przedstawiciel Toyota Motor Manufacturing Poland – przedstawił podsumowaniu siedmiu poprzednich konkursów. Laureaci poprzedniej edycji przedstawili swoje projektu i zachęcali innych do wzięcia udziału w konkursie. Na zakończeniu Grzegorz Kruszyśki z Fundacji Edukacji Europejskiej i Katarzyna Spera z Zespółu Szkół Zawodowych nr 5 przedstawili regulamin VIII edycji konkursu.

Przypomnijmy: Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane z ekologią, edukacją i promocją zdrowego stylu życia, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim. Dla przykładu, w ostatnim roku dofinansowanie uzyskały projekty budowy boiska do minigolfa, ekologiczna czytelnia, laboratorium terenowe, a w latach wcześniejszych m.in. szlak turystyczny, czy rower produkujący energię elektryczną. Osoby i instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2017 mogą się z nimi zapoznać na stronach internetowych: www.zielonywalbrzych.pl i www.fee.org.pl w zakładce „Fundusz Toyoty”.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nienastawione na osiąganie zysku, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe.

W tej edycji maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20 000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to 80 000 zł. Zwiększenie budżetu konkursu nastąpiło już w 2016 r., dzięki nowemu pomysłowi Toyoty, w ramach którego firmy, które odwiedzają fabrykę i zdobywają wiedzę z zakresu systemu produkcyjnego Toyoty, przekazują określoną kwotę właśnie na rzecz Funduszu Toyoty.

Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2018.

Każda organizacja może skorzystać z konsultacji dotyczących zasad przygotowania wniosku i późniejszego rozliczenia, których udziela Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.

Planowany termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia – 23 grudnia 2017 roku.

(GK)

fundusz toyoty spotkanie

Laureaci poprzedniej edycji i potencjalni uczestnicy VIII edycji Fundusz Toyoty.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej