Tygodnik DB2010

Montują nowe barierki

 

Rozpoczął się montaż barier ochronnych usytuowanych w centrum Głuszycy.

 

Zadanie pn. „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzycy – ul. Bohaterów Getta i Sienkiewicza w Głuszycy” finansowane jest w całości z budżetu Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania wynosi 169 986,00 zł. Wykonawcą zadania jest „Oneflex” Piotr Piasecki z Bielawy – firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego.

-W ramach zadania zamontowanych zostanie 510 metrów bieżących nowych, metalowych przęseł ogrodzeniowych wzdłuż ulicy Bohaterów Getta i Sienkiewicza wraz z barierami na moście łączącym obie ulice, co poprawi bezpieczeństwo i estetykę w centrum naszej gminy- dodaje burmistrz Roman Głód.

(SJ)

 gluszyca montaz barierek

W centrum Głuszycy wymieniono barierki ochronne.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej