Tygodnik DB2010

Powstanie klaster energetyczny?

Z inicjatywy Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości utworzenia tzw. klastra energetycznego na ternie powiatu wałbrzyskiego.

 

Klaster energetyczny to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i energii elektrycznej w transporcie (paliw). W systemie klastra występują różne źródła wytwórcze, w tym pierwszoplanową rolę mogą odegrać odnawialne źródła energii, korzystające z w własnej sieci dystrybucyjnej lub współpracujące z operatorem. Lokalny charakter klastra energii wynika z tego, że energia nie jest przesyłana na większe odległości, do czego potrzebne są linie wysokiego napięcia. Rozproszenie geograficzne źródeł energii w klastrze poprawia bezpieczeństwo dostaw energii, gdyż w razie uszkodzenia sieci dystrybucyjnej „odcięta” grupa użytkowników w jakimś zakresie może być zasilana z pobliskiego źródła.

Podmioty tworzące lub będące członkiem klastra energii mogą starać się o dofinansowanie budowy nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do 28.11.2017 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 200 mln zł. Temat ten jest atrakcyjny także z uwagi na przewidywane kolejne konkursy z kwotą na dofinansowania wynoszącą ponad 1 mld zł.

W spotkaniu na zaproszenie starosty uczestniczyli włodarze gmin powiatu wałbrzyskiego i lokalni przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani utworzeniem klastra.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 Spotkanie ws. klastra

Starosta Jacek Cichura zainicjował działania dające możliwości utworzenia tzw. klastra energetycznego na ternie powiatu wałbrzyskiego.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej