Tygodnik DB2010

Inwestycje w Gminie Walim

Gmina Walim wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na przebudowę dwóch budynków w gminie, dzięki czemu powstaną 3 lokale socjalne. – Otrzymaliśmy dopłatę w wysokości 74 080,03 zł na remont budynku w Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza 75 – powstaną tam dwa nowe lokale socjalne oraz dopłatę w wysokości 37.950,42 zł na uruchomienie lokalu socjalnego po byłym sklepie w budynku przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu – wyjaśnia Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

Docieplają budynki

Gmina Walim, realizując rozpoczęte w roku bieżącym wieloetapowe zadanie “Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych”, zakończyła prace remontowe pierwszego budynku mieszkalnego, położonego w Dziećmorowicach przy ulicy Bystrzyckiej 48. W ramach tego zadania wykonano m.in.: wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynku wraz z położeniem nowej elewacji zewnętrznej. Prace remontowe wykonują osoby zatrudnione przez Urząd Gminy Walim w porozumieniu z Fundacją “Razem”, realizatorem projektu  pn. “Wspieramy skutecznie od A do Z- atrudnienia”, która przeszkoliła osoby trwale bezrobotne, aktywizując ich tym samym do pracy.

Remontują drogi

Z terenu Gminy Walim wciąż nie znikają ekipy remontujące drogi. Pieniądze na te cele pochodzą zarówno z budżetu Gminy Walim, jak i ze środków pozyskanych z różnych źródeł zewnętrznych. Spośród zakończonych inwestycji drogowych na uwagę zasługuje przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Glinnie. W wyniku tego zadania wykonano ok. 130 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej. Przy dofinansowaniu z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 32 760 zł, Gmina Walim zrealizowała zadanie o łącznej wartości 59 347,50 zł.

(RED)

docieplaja budynki walim

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej