Tygodnik DB2010

Regulacja Grzędzkiego Potoku

 

Grzędzki Potok to 11 kilometrowy ciek wodny przepływający przez Grzędy Górne, Grzędy i częściowo przez Czarny Bór. Od kilku lat Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy systematycznie przeprowadza prace na Grzędzkim Potoku w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego blisko z nim sąsiadujących domostw.

 

Przeprowadzone do tej pory prace to odbudowa murów oporowych w Grzędach przy budynkach 18-22, 55, obecnie prace trwają w okolicy budynku 78. Przeprowadzona została również konserwacja potoku w Czarnym Borze, przy ujściu do rzeki Lesk. Na kolejny okres planowana jest odbudowa murów oporowych przy zabudowaniach w Grzędach (numery 11 i 33), oraz konserwację potoku w tej miejscowości przy budynkach 28,29, 40-49.

– Dziękujemy Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy za wszystkie prace wykonywane na terenie naszej gminy, ponieważ są wykonywane z należytą starannością i systematycznością i znacznie zmniejszają zagrożenie powodziowe – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

 remont grzedzkiego potoku

W Gminie Czarny Bór trwają prace modernizacyjne na Grzędzkim Potoku.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej