Tygodnik DB2010

Szkoła z klasą

W roku szkolnym 2016/2017, PSP 6 w Boguszowie- Gorcach przystąpiła do ogólnopolskiego programu i otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą 2.0”.

 

Program miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji, pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do programu zastali włączeni wszyscy nauczyciele szkoły, a działaniami koordynowała Urszula Filip, przy ścisłej współpracy pedagoga szkolnego Lidii Łabędzkiej. W ramach „Szkoły z klasą” został opracowany cel główny, który został dostosowany w wyniku diagnozy do potrzeb szkoły. Szereg działań, które zostały wybrane do realizacji, poprawiło relacje wśród społeczności szkolnej. Były to: projekty edukacyjne, turnieje szkolne i międzyszkolne, warsztaty rękodzieła, zajęcia socjoterapeutyczne z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne- kulinarne, fotograficzne, taneczno- ruchowe, konkursy plastyczne, literackie i wiele innych.

(RED)

certyfikat2017

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej