Tygodnik DB2010

Zmodernizują źródła ciepła

W Głuszycy rozpoczął się nabór wniosków od osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2017 i 2018 roku.

 

– Gmina Głuszyca zamierza aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nabór wniosków w WFOŚiGW trwa od 28 kwietnia 2017 r. do wyczerpania alokacji. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą (charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 ) – wyjaśnia Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż: – 7 000 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym, 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 4 000 zł na jedno mieszkanie dla kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny dla wnioskodawcy. Dotacja będzie udzielana po zrealizowaniu zadania przez mieszkańca, przedłożeniu zapłaconych faktur/rachunków i złożenia kompletnego rozliczenia. Kosztem kwalifikowanym zadania jest m.in. koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji; demontaż starej instalacji źródła ciepła; zakup i montaż nowego źródła ciepła; koszt przyłączy gazowych i energetycznych; zbiornik na ciepłą wodę użytkową; wkład kominowy; roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikaty zgodności CE.

– O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Głuszyca, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Głuszyca, na której planowana jest modernizacja. Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz budynków w budowie. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. O udziale w projekcie przygotowywanym przez Gminę Głuszyca decyduje kolejność złożonych prawidłowo wypełnionych wniosków. Uwaga: złożenie wniosku stanowi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z programu związanego z modernizacją kotłowni – podkreśla burmistrz Głuszycy.

Druk wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Głuszyca (www.gluszyca.pl), a w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

(RED)

centrum gluszycy dachy

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej