Tygodnik DB2010

Sukces gwarantowany

Rozmowa ze starostą wałbrzyskim Jackiem Cichurą

 

Podkreślał Pan niejednokrotnie, że kierowany przez pana Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wprowadza „nową jakość w powiecie wałbrzyskim”. Na czym ona polega?

Jacek Cichura: – Jest to bardzo szerokie pojęcie i dotyczy ono wielu kwestii. Jako pierwsi zerwaliśmy z fikcją panującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i podpisaliśmy umowę z firmą zapewniającą nam sprzęt ciężki, lekki i materiały niezbędne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, co realnie poprawiło poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. W ubiegłym roku – jako trzeci powiat w Polsce i pierwszy na Dolnym Śląsku – wprowadziliśmy tzw. budżet partycypacyjny. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy zgłaszają swoje projekty i – głosując na nie – wybierają te najlepsze dla lokalnej społeczności. Postawiliśmy na rozwój infrastruktury drogowej, która pozostawiała wiele do życzenia. W sumie od początku kadencji wyremontowaliśmy już 74 km dróg i 6 obiektów mostowych, w tym 24 km dróg za ponad 4 mln zł w bieżącym roku. Te zmiany widać gołym okiem w każdej gminie powiatu – jadąc do pracy, czy na wycieczkę z rodziną, korzystamy z nowych nawierzchni drogowych. Aktywnie wspieramy także działalność sportową i kulturalną, organizując samodzielnie lub w partnerstwie z gminami, stowarzyszeniami czy klubami sportowymi różne wydarzenia oraz imprezy kulturalne i sportowe – ostatnie z nich to Festiwal Nordic Walking w Sokołowsku czy Ogólnopolski Turniej Tenisa na Wózkach w Szczawnie – Zdroju.

 

Te 65 km dróg to faktycznie imponujący wynik. Skąd bierzecie środki na te inwestycje?

– Budżet naszego powiatu to ponad 50 mln zł, co oczywiście nie wystarczyłoby na pokrycie kosztów tych wszystkich inwestycji, dlatego staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. W 2016 roku pozyskaliśmy blisko 4 mln zł na inwestycje w infrastrukturę drogową, a w tym roku otrzymaliśmy już ponad 2 mln 300 tys. zł, w tym ponad 440 tys. zł w sierpniu. W lipcu odbierałem od wojewody promesę na kwotę 1 mln 200 tys. zł, z czego jestem bardzo dumny, bo było to jedno z najwyższych dofinansowań. Realizujemy też wspólnie z 3 gminami projekt o wartości prawie 4 mln. zł – Odnawialne Źródła Energii, zakładający pozyskiwanie energii z fotowoltaniki. Projekt przewidziany jest na dwa lata i w sumie ma powstać 21 instalacji fotowoltaicznych w powiecie. Są to budynki urzędów, szkół, świetlic wiejskich oraz siedziby ochotniczych straży pożarnych. To jest doskonały przykład tej nowej jakości w zarządzaniu przeze mnie powiatem wałbrzyskim: cały nasz zespół ciężko pracuje i dzięki temu pozyskujemy aktywnie środki zewnętrzne i możemy kontynuować boom inwestycyjny.

 

Czym – jako menadżer – kieruje się Pan w swojej pracy?

– Uważam, że cele, jakie stawiamy przed sobą muszą być ambitne i do ich realizacji potrzebny jest zespół dobrze współpracujących ludzi. Kieruję się zasadą, że jak ktoś chce osiągnąć cel, to szuka sposobów jego realizacji, a jak nie chce, to szuka powodów by tego celu nie zrealizować. Dlatego też do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego dobrałem kompetentnych i ambitnych ludzi, którzy – podobnie jak ja – nie boją się wyzwań, wymagających podejmowania czasami bardzo trudnych decyzji. Podstawą zarządzania jest umiejętny podział obowiązków i kompetencji na poszczególnych pracowników, a następnie sprawna kontrola menadżerska nad ich realizacją. Nasza kadra kierownicza i pracownicy merytoryczni mają jasno określone cele oraz zadania i są zaangażowani w wykonywaną pracę, co przynosi wymierne efekty i bardzo im za to dziękuję. Przy dobrze dobranym, kompetentnym zespole i umiejętnym podziale zadań sukces jest gwarantowany.

Dziękuję za rozmowę.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,

Jacek Cichura

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej