Tygodnik DB2010

Skonsultują zmianę

Burmistrz Mieroszowa zarządził przeprowadzenie na terenie miasta i gminy Mieroszów konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mieroszów w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków w Mieroszowie. – Konsultacje zostaną przeprowadzone od 22 września 2017 r. do 29 września 2017 r. w formie badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Gminy Mieroszów, BIP). Konsultacje mają zasięg ogólno gminny i obejmują teren miasta i gminy Mieroszów, a skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Gminy Mieroszów posiadających czynne prawo wyborcze. Propozycje zmiany nazwy ulicy należy składać na ankiecie konsultacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia. Wypełnione formularze należy składać od 22 września 2017 r. do 29 września 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, przesłać drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mieroszowie (pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów) lub na adres mailowy: urzad@mieroszow.pl. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione mieszkańcom gminy oraz Radzie Miejskiej Mieroszowa na najbliżej sesji – wyjaśnia burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.

(RED)

mieroszow kamienice

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej