Tygodnik DB2010

Dotacja dla kościoła

Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki podpisał umowę z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie, którą reprezentuje ksiądz Andrzej Wilczyński, na dofinasowanie prac remontowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie. Dotacja w wysokości 35 000 zł przeznaczona jest na dofinasowanie trwających prac przy naprawie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz przy remoncie ośmiobocznej elewacji wieży kościoła.

(RED)

adam gorecki andrzej wilczynski

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej